ADR-T9 Araç İnceleme (TSE)

ADR-T9 Araç İnceleme (TSE)

❖ AT, FL, OX, EXII ve MPÜB Tiplerindeki araçlar

❖ ADR Gerekliliklerini karşılamayan araçlar

 

T9 Belgesi (Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtlar için ADR Araç Uygunluk Belgesi) ne demektir? Muayene ve Belgelendirme Süreci nasıl işlemektedir?

T9 Belgesi (ADR Araç Uygunluk Belgesi) aracın veya ekipmanın Tehlikeli Madde Taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve yetkili makamlarca düzenlenen belgedir.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın, tankı ile birlikte “ADR Bölüm 9” şartlarını sağladığını gösteren belgeye T9 Belgesi denir. ADR mevzuatı gereğince, T9 Belgesi ancak aracın trafiğe tescil olduğu ülkedeki yetkilendirilmiş kurum (2014 Ocak itibariyle Türkiye’de TSE Yetkili Kurumdur) tarafından verilebilir.

“ADR Bölüm 9” da aracın yürüyen aksamının fren, elektrik, tank, şasi ve mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu sorgulanır.

T9 Belgesi işletmeci adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup, her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge TSE tarafından vizelenir, yenilenir veya iptal edilir.

TSE gözetiminde gerçekleştirdiğimiz muayene işlemleri aşağıdaki sürelerde geçerli olmaktadır:

– T9 (ADR Araç Uygunluk) / Taşıt Uygunluk muayene tarihinden itibaren 1 yıllık geçerlilik süresine sahiptir.
– Tank Muayene işlemlerinde üretici tarafından yapılan ilk muayene tarihini takiben 3 yıllık periyotlarda Ara Muayene, 6 yıllık süreçte ise Periyodik Muayene işlemleri yapılmaktadır.

NOT: Sertifika son geçerlilik tarihlerinden itibaren gün kaybı olmaksızın T9 / Taşıt Uygunluk Muayenesi +-1 ay süre içerisinde, tank muayene işlemleri +- 3 Ay süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

T9 Belgesi’nin verilmesi için belge ve evrakların yanı sıra, tank ve araçların Ara Muayene ve Periyodik Muayenelerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir. Ara Muayene tarihini geçirmiş olan tanklar için Periyodik Muayene yapılmalıdır. Muayene tarihini geçirmiş veya Ocak/2014 tarihinden itibaren yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından muayenesi yapılmamış ise, T9 Belgesi başvurusu öncesinde yetkilendirilmiş Muayene Merkezleri tarafından muayeneler tamamlanmalıdır.

 

Randevu Almak için  : https://randevu.tse.org.tr/randevu/Default.aspx

 

01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihleri arasında uygulanacak ADR-T9 Araç ve Tank Muayene Ücretleri aşağıdaki gibidir ;