Tank Muayene (Periyodik / Ara)
- Ruhsat
- Yıkama Belgesi (Akredite kuruluş)
- Bir Önceki Tank Muayene Sertifikası
 
Kamyon İlk Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- Tank Muayene Sertifikası
- İmalatçı Beyanı
 
Kamyon Periyodik Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- Tank Muayene Sertifikası
- Bir Önceki ADR Uygunluk (T9) Belgesi
 
Yarı Römork İlk Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- Tank Muayene Sertifikası
- Üretici Deklarasyonu
- İmalatçı Beyanı
 
Yarı Römork Periyodik Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- Tank Muayene Sertifikası
- Bir Önceki ADR Uygunluk (T9) Belgesi
 
Çekici İlk Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- ECE-R105
- AT Uygunluk Belgesi
 
Çekici Periyodik Muayene (T9)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Kullanıcı Beyanı
- Bir Önceki ADR Uygunluk (T9) Belgesi
 
Eski Araçların İlk Muayenesi  (ADRSİZ)
- Ruhsat
- Fenni Muayene Evrağı
- Tehlikeli Madde Taşıma Poliçesi
- Durum Tespit Belgesi