• E-mail info@ayartakograf.com.tr
  • Telefon 0 (262) 642 41 12
  • Cep Telefonu 0 (549) 695 61 61-65

 

Periyodik muayene ve damgalamaya ilişkin süreler ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda belirtilmiştir. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne göre alım satım işlerinde kullanılan tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene başvurusu tartı aletinin üretildiği yılı takip eden ikinci yılın şubat ayının son gününe kadar, bağlı bulunulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne dilekçe ile yapılmaktadır. Beyanname verme süresinde beyanname vermeyenlere 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunun 14. ve 15. maddeleri gereği idari ve cezai işlem uygulanmaktadır.Tartı aletleri başvuru beyan formu ektedir. Formu doldurduktan sonra mail adresimize gönderebilirsiniz.

TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.22629&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=otomatik%20olmayan%20tart%C4%B1%20aletleri

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=#

TARTI ALETLERİ BAŞVURU BEYAN FORMU